Wetgever verplicht ons tot registreren

In het kader van de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens zijn wij verplicht hiervan administratie te voeren.

De fokkers die in onze fokkerslijst op deze website zijn geplaatst hebben hiervoor schriftelijk toestemming verleend.

Voor vragen kunt u zich ten allen tijde wenden tot de secretaris.