Bestuursinformatie

Nederlandse Speciaalclub van Chinchilla,

van Beveren, Zilvervos, Marter, Zwartgrannen en Parelgrijs van Halle fokkers

 

Erelid

Hofstede (Rits) Beatrixstraat 4b 9285 TV Buitenpost                           Tel.: 0511-541269

Lid van verdiensten:

H.H.W. Maas (Eric)             Moutheuvellaan 3       6365 AX Schinnen           Tel.: 046 4435390

Bestuur:

Voorzitter:

A.A. Verrijdt (Fons)           Beukenlaan 14               3843 BM Harderwijk      Tel.: 06-30763916

Secretaris / Penningmeester:

H.H.W. Maas (Eric)             Moutheuvellaan 3       6365 AX Schinnen            Tel.: 046-4435390

E-mailadres: info@chinchillaclub.nl

Commissaris:

E. Nijdam (Ewoud)        Prinses Beatrixstraat 5      9251 GV  Berghum           Tel.: 06-30358625

Commissaris:

E.J. Tinga (Erik)                    Duinweg 84                     2204 AW Noordwijk     Tel.: 0252-373472

Commissaris:

Meijer (Geert) Heidehoek 23     9354 GP        Zevenhuizen                                Tel.: 0594-632532

Beheer en verzorging website:

J.P. Sies (Jauke)                  Emmalaan 22                  3241 GH Middelharnis     Tel.: 0187-483704

Contributie:

De contributie bedraagt voor leden € 15,00 per jaar. De contributie dient te worden overgemaakt op girorekening NL56INGB0003396049 t.n.v. Chinchilla, enz. club. Bij opmerkingen graag uw volledige naam svp

Rastechnische commissie Nederlandse speciaalclub van Chinchilla enz.Club

Eric Maas                           Woordvoerder.                              Tel.: 046-4435390

Fons Verrijdt                     Commissielid.                                 Tel.: 06-30763916

Geert Meijer                      Commissielid.                                 Tel.: 0594-632532

Erik Tinga                          Commissielid.                                 Tel.: 0252-373472