Bestuursinformatie

Nederlandse Speciaalclub van Chinchilla, van Beveren, Zilvervos, Marter, Zwartgrannen

en Parelgrijs van Halle fokkers

 

Erelid

Hofstede (Rits) Beatrixstraat 4b 9285 TV Buitenpost                           Tel.: 0511-541269

Leden van verdienste:

Eric Maas; Evert Meerveld; Koos Thalen; Wim Lindeboom

Bestuur:

Erevoorzitter/Voorzitter:

A.A. Verrijdt (Fons)           Beukenlaan 14               3843 BM Harderwijk      Tel.: 06-30763916

Secretaris / Penningmeester:

H.H.W. Maas (Eric)             Moutheuvellaan 3       6365 AX Schinnen            Tel.: 046-4435390

E-mailadres: info@chinchillaclub.nl

Commissaris:

E. Nijdam (Ewoud)        Prinses Beatrixstraat 5      9251 GV  Berghum           Tel.: 06-30358625

Commissaris:

I. Bosch (Ineke)              Berkumstraat 43              8021 BP    Zwolle              Tel.: 038-4545458

Commissaris:

Meijer (Geert) Heidehoek 23     9354 GP        Zevenhuizen                                Tel.: 0594-632532

Beheer en verzorging website:

J.P. Sies (Jauke)                  Emmalaan 22                  3241 GH Middelharnis     Tel.: 0187-483704

Contributie:

De contributie bedraagt voor leden € 15,00 per jaar. De contributie dient te worden overgemaakt op girorekening NL56INGB0003396049 t.n.v. Chinchilla, enz. club. Bij opmerkingen graag uw volledige naam svp

Rastechnische commissie Nederlandse speciaalclub van Chinchilla enz.Club

Fons Verrijdt                      Woordvoerder                                Tel.: 06-30763916

Geert Meijer                      Commissielid.                                 Tel.: 0594-632532

Ineke Bosch                       Commissielid.                                 Tel.: 038-4545458