Standaard Groot chinchilla

Het land van oorsprong is Frankrijk. Is in Nederland erkend in 1927.

Genetische symbolen:

 

ABcchDE (Int.)                        achiBCDG (Duits)

ABcchDE                                   achiBCDG

 

Puntenschaal Groep 1. Kleur

Pos. Onderdeel Punten
1 Gewicht 10
2 Type, bouw en stelling 20
3 Pels en pelsconditie 20
4 Kop en oren 15
5 Dek- en buikkleur 15
6 Tussen- en grondkleur 15
7 Lichaamsconditie en verzorging 5
  Totaal 100

 

Gewicht

Het gewicht is 4,00 tot 5,00 kg.

Puntenschaal voor het gewicht:

 

 

Type, bouw en stelling

De Groot Chinchilla is een kloek, fors dier. Het type is matig gestrekt (typegroep B). De bouw is breed en goed gevuld in voor- en achterhand. De hals is krachtig en niet lang. De benen zijn kort en krachtig.

Het ras is middelhoog gesteld. Een juiste stelling toont de aan- wezige rasadel.

Bij overjarige vrouwelijke dieren is een geringe wamaanzet of halskraagje  toegestaan.

 

Pels en pelsconditie
De pels is van normale lengte, zeer dicht ingeplant en zeer rijk aan onderhaar. De dek- en grannenharen zijn enigszins elastisch van structuur. Pelsconditie: zie het algemene gedeelte.

 

Kop en oren

De kop is krachtig ontwikkeld met een breed voorhoofd, goed ontwikkeld neusbeen, brede snuit en goed ontwikkelde kaken en wangen. De oren zijn stevig van structuur met lepelvormig afgeronde oortoppen, zijn goed behaard en worden V-vormig gedragen. De oorlengte is 14 – 16 cm, ideaal is 15 cm. Het geheel in harmonie met het lichaam

 

Dek- en buikkleur

De dekkleur wordt gevormd door lichtgrijze dekharen, die voorzien zijn van een zwarte top (ticking). De verdeling van deze zwarte haartoppen is onregelmatig. Hoe onregelmatiger des te beter. De lichtgrijze kleur met zwarte, onregelmatige ticking strekt zich uit over kop, oren, dek, borst, zijden, voorzijde voorbenen en de buitenzijde van de achterbenen. De triangel is klein en wit. De oren zijn zwart omzoomd. De bovenkant van de staart is donker door een sterkere zwarte ticking dan die van de dekkleur. De buikkleur is wit, evenals de onderzijde van de staart, de achterzijde van de voorbenen, de binnenzijde van de achterbenen, de onderzijde van de kop en de oogringen. De oogkleur is donkerbruin. De nagels zijn donkerhoornkleurig. De snorharen zijn zwart, met uitzondering van de snorharen in de kaakrand. Deze hebben de kleur van de kaakrand.

Tussen- en grondkleur

De tussenkleur is wit, ongeveer 5 mm breed, scherp begrensd en aan de bovenzijde voorzien van een smalle scherp begrensde zwarte ring.
De grondkleur van het dek is blauw. Deze blauwe grondkleur is breder dan de witte ring van de tussenkleur. De grondkleur van de triangel is blauw. De grondkleur aan de buik is donkerblauw.

Lichaamsconditie en verzorging

Zie het algemene gedeelte.

 

Lichte fouten

Geringe afwijking in type. Geringe afwijking in bouw. Iets slappe pels. Iets weinig onderhaar. Iets lichte dekkleur. Iets lichte borstkleur. Iets lichte beenkleur. Iets lichte kleur op flanken. Iets egale ticking dek. Iets lichte ticking dek. Iets donkere ticking dek. Iets grote triangel. Iets lichte nuancering op de voorbenen. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen, uitgezonderd de snorharen in de kaakrand. Tussenkleur iets smal. Tussenkleur iets breed. Iets onscherp begrensde tussenkleur. Tussenkleur niet helderwit. Iets lichte grondkleur dek. Iets lichte grondkleur buik.

Zie verder lichte fouten in het algemene gedeelte.

 

Zware fouten

Grote afwijking in type. Grote afwijking in bouw. Te slappe pels. Te weinig onderhaar. Te lichte dek- kleur. Te donkere dekkleur. Te egale dekkleur. Te lichte borst- kleur. Te lichte beenkleur. Te lichte kleur op flanken. Te veel lich- te nuancering (witte strepen) op de voorbenen. Te grote triangel. Gele triangel. Bruine kleur in gekleurde lichaamsdelen. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen, uitgezon- derd de snorharen in de kaakrand. Te smalle tussenkleur. Te brede tussenkleur. Te wazig begrensde tussenkleur. Te grauwe tussenkleur. Bruine tussenkleur. Te lichte grondkleur dek. Te lichte grondkleur buik. Bruine grondkleur dek. Bruine grondkleur buik.

Zie verder zware fouten in het algemene gedeelte.