Update Noordshow 2019

logonoordshow

De inschrijving is gesloten en de medewerkers van deze show, waarbij onze clubshow is ondergebracht, hebben ons op de hoogte gebracht van de ingezonden aantallen.

Alhoewel het voor de westelijke en zuidelijke provincies toch een eindje uit de buurt is kunnen we melden dat het aantal ongeveer gelijk is aan vorig jaar.

Verheugend is het feit dat al onze rassen aanwezig zijn. Wij hebben ons ingeschreven voor het zogenaamde Hofje. Een opstelling van de kooien waarbij al onze rassen tezamen zijn opgesteld. Aldaar zullen wij trachten de nodige PR voor onze club en rassen uit te stallen.

De ingezonden rassen en hun aantallen zijn: Groot Chinchilla 5; Van Beveren 8; Zilvervos 12; Marter 11; Klein Chinchilla 15; Zwartgrannen 11 en de Parelgrijs van Halle 3. Geeft een totaal van 65 dieren.

Is een mooi resultaat doch het hadden er meer mogen zijn, zeker omdat de populaire rassen zoals de Zwartgrannen en de Klein Chinchilla het de laatste jaren zo goed doen. Wel is verheugend dat de Zilvervos toch weer goed vertegenwoordigd is.