Keurmeesters scholing een succes

IMG_0310

Op 24 maart verwelkomde onze voorzitter alle aanwezigen in het clubgebouw van TKV te Tiel. Diverse fokkers hadden dieren meegebracht.

Na een drietal presentaties die Eric voor zijn rekening nam werden de meegebrachte Groot en Klein Chinchilla’s en Zilvervossen gekeurd op specifieke onderdelen.

Bij de Chinchilla’s ging het om de pels en de kleur en bij de Zilvervos ook de pels en het Patroon.

Een volledig verslag verschijnt in Kleindiermagazine en in ons clubblad. Wij danken de keurmeesters voor hun inzet. Het was al met al een zeer leerzame dag.