Vruchtbaarheid bij het konijn

tarwekiemolie

Bron: Anja van Drongelen
Website: http://www.fransehangoor.nl

Het komt vaak voor, dat voedsters zich gewillig laten dekken, maar dat ondanks dat, de paring geen resultaat oplevert. Vaak denkt men, dat de voedster te vet is. Maar dat ook magere voedsters niet altijd succesvol gedekt worden en dat vette voedsters toch ook wel vruchtbaar blijken te zijn, wijst erop, dat de oorzaak ergens anders ligt. Nu blijkt dat niet de vetheid van de voedster maar in vele gevallen gebrek aan o.a vruchtbaarheidsvitamine de oorzaak is, dat een dekking geen resultaat heeft. Deze vitamine komt veel voor in jong groen en hierover kan men vroeg in het voorjaar in het algemeen niet beschikken. Men gebruikt wel tarwekiemolie, de tarwekiem is zeer rijk aan het vruchtbaarheidsvitamine. (zie afbeelding)

Men geeft 30 druppels per kilogram krachtvoer of per liter water en begint 14 dagen voor de paring. Zoals men weet kan men een konijn op elk willekeurig tijdstip laten dekken. Voor het loslaten van de rijpe eieren van de eierstok is een bepaalde geslachtelijke prikkeling nodig. Wanneer na zo’n geslachtelijke prikkeling om de een of ander redenen de eieren niet bevrucht werden, dan kan het gebeuren dat de organen van de voedster zich gedurende een bepaalde periode gedragen, alsof de bevruchting wel heeft plaats gehad. In zo’n geval spreekt men dan van schijndracht. Wanneer bij een normale zwangerschap de embryo’s en de baarmoeder de moederkoek vormen, houdt een ander hormoon hiervan de gele lichaampjes actief.
Zodoende blijven de gele lichaampjes gedurende de gehele periode actief. Als er nu geen embryo’s zijn, dan zijn er ook geen hormonen van de moederkoek om de activiteiten van de gele lichaampjes gaande te houden, bij gevolg staken ze hun functie en sterven af. Zijn de gele lichaampjes wel actief, dan kunnen er geen eieren geproduceerd worden en de voedster kan dus niet drachtig worden. Behalve de taak om de baarmoeder op de ontvangst van de embryo’s voor te bereiden, hebben de gele lichaampjes nog een andere functie, namelijk de bevordering van de groei van de melkklieren van de voedster en het in werking stellen van haar moederlijke instincten, zoals nestbouw. Bij Pseudo zwangerschap ontwikkelen de tepels dan ook en aan het einde van de periode gaat de voedster een nest bouwen. Dat gebeurt gewoonlijk na 15 a 16 dagen en gedurende deze tijd is het ook bij herhaalde dekking niet mogelijk om de voedster drachtig te krijgen. De fok wordt zo in de war gestuurd en vertraagd, vooral wanneer men de voedster opnieuw bij de ram brengt. Pseudo-zwangerschap schijnt tamelijk veel voor te komen, men spreekt ook wel van 25%.

Sommige fokkers herhalen een paring een week na de eerste paring. Bij schijndracht heeft een dergelijke dekking geen enkele zin, er zijn geen eieren die de eierstok kunnen verlaten. Een schijnbevruchting duurt ruim 14 dagen, de 18e dag na de eerste dekking is het meest geschikt om de paring te herhalen. Maakt de voedster rond deze tijd een nest en plukt ze haar, dan kan ze direct weer bij de ram. Vertrouwt men de eerste dekking niet, dan moet met overdekken binnen 4 tot 6 uur na de eerste dekking. Heeft een dekking geen resultaat, breng de voedster bij de ram 18 dagen na de eerste paring.

Het is bekend hoe belangrijk een gunstige omgeving voor de verhoging van de vruchtbaarheid is. Onder een gunstige woonomgeving wordt niet enkel verstaan een voldoende voedering, maar alle hiermede in verband staande factoren moeten optimaal zijn. Ook bij een juiste en voldoende voeding en een goede conditie van de dieren zal hun organisme met inbegrip van de geslachtsklieren dan normaal functioneren als ook voldoende beweging en licht aanwezig is. Licht, lucht en ruimte zijn de drie voornaamste factoren voor een gezond leven. Het licht regelt de fosfor eb calcium-stofwisseling, bevordert de oxidatie-processen en versnelt het eiwit en koolhydraat-stofwisseling in het organisme. Het licht beinvloedt de activiteit van het zenuwstelsel, de groei en ontwikkeling van het organisme evenals de samenstelling van het bloed en de bloeddruk. Onder inwerking van ultraviolette stralen vormen zich in het organisme vitamines bijv. uit ergosteren het vitamine D. In de bedrijfsmatige veeteelt zoals o.a. pluimveehouderij en varkensfokkerij hebben alle dieren een minimum dag lengte en dit varieert meestal tussen de 15 en 20 uur licht per dag. Bij konijnen is dit 17 uur licht per dag. Dit hoeft niet het gehele jaar maar een paar weken voor dat het dekseizoen begint. Het licht is voor de voedster van belang om de eierstok te activeren en bij de ram het bevorderen van de spermavorming. Voor een goede vruchtbaarheid is nodig, een goede voeding, normale beweging en gunstig licht. Zij vormen de basis voor een normaal functioneren van de geslachtsklieren, voor een geregelde groei en een succesvolle bevruchting. Tarwekiem olie is te koop op de volgende site: http://www.webshopvantilburg.com Richtprijs 0,5 liter € 9.75 / 1,0 liter € 16.95, De dosering is 30 druppels ( ca. 2ml ) per kg voer. Ik meng deze dosering met gemengd voer omdat de gewone brokken samenklonteren als het middel is toegevoegd.