Koos Thalen winnaar met Zwartgrannen

Logo Klaaar

Het is weer voorbij onze fokkersdag. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag. De samenwerking met de Thrianta en Hulstlanderclub was weer een succes. Dank aan het bestuur van deze club. Alle rassen waren aanwezig op deze dag. Bijzonder was het feit dat ons nieuwe lid Rene Withaar met 4 Parelgrijs van Halle ons verblijde. Zeer mooie dieren en voor de toekomst mooi fokmateriaal. Dit feit is voor het bestuur reden om de Standaardcommissie een positief advies te brengen aangaande dit ras.

Op het einde van de dag was Koos Thalen de winnaar van onze clubrassen. Echter als dagwinnaar een mooie Thrianta. Continue reading

Fokkersdag dit jaar op 22 september

Fokkersdag 1993 (2)

Dit jaar vindt onze fokkersdag plaats op 22 september 2018. Lokatie is wederom het clubgebouw van TKV te Tiel. We doen dit ook dit jaar samen met de Thrianta en Hulstlanderclub en tevens zal de Vos-dwergenclub zich hierbij aansluiten. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Uw inschrijving zien wij graag tegemoet. Het jaarboekje verschijnt na 11 augustus. Het boekje zal digitaal worden verzonden naar alle leden waarvan een e-mail-adres bekend is. Continue reading

Nieuw prijzenschema komend showseizoen

Op de laatst gehouden ALV is er een nieuw prijzenschema goedgekeurd. Beknopter van beschrijving en qua prijzengelden hoger.

Bekijk hier het nieuwe prijzenschema ingaande vanaf seizoen 2018-2019.

Nederlandse speciaalclub van Chinchilla, van Beveren, Zilvervos, Marter, Zwartgrannen en Parelgrijs van Halle fokkers Afgekort: Chinchillaclub

Secretaris: E. Maas, Moutheuvellaan 3, 6365 AX Schinnen, Telefoon: 046-4435390/06-15034470

e-mail: info@chinchillaclub.nl website: www.chinchillaclub.nl

Contributie € 12,50 p/jaar, IBAN: NL56INGB0003396049 t.n.v. Nederlandse Chinchilla Club

Prijzenschema voor alle Nationale-, Provinciale- en Open tentoonstellingen

Prijzenschema geldt voor: Groot Chinchilla, Van Beveren, Zilvervos, Marter, Klein Chinchilla, Zwartgrannen en Parelgrijs van Halle.

 

Bij 4 t/m 10 dieren per ras:

1225     € 2,50 voor het fraaiste dier

Bij 11 en meer dieren per ras:

1226     € 4,00 voor het fraaiste dier

1227     € 3,00 voor het fraaiste dier op 1 na

Prijzenschema Clubshows

1e Clubshow ondergebracht bij de Noordshow

2e Clubshow ondergebracht, te bepalen tijdens jaarvergadering per jaar.

 

1228     € 5,00 fraaiste dier van ieder ras minimaal 6 inzendingen

1229     € 3,00 fraaiste dier oud per ras minimaal 6 dieren oud

 

1230     € 4,00 fraaiste dier van jeugdlid in ieder ras (mits in concurrentie)

1231     € 2,00 fraaiste dier jeugdlid in ieder ras op 1 na (mits in concurrentie)

 

Bij minimaal 7 dieren, van hetzelfde geslacht per ras:

1232     € 3,00 fraaiste ram jong

1233     € 3,00 fraaiste voedster jong

 

Bij minimaal 12 dieren, van hetzelfde geslacht, en meer per ras:

1234     € 4,00 fraaiste ram jong

1235     € 4,00 fraaiste voedster jong

1236     € 3,00 fraaiste ram jong op 1 na

1237     € 3,00 fraaiste voedster jong op 1 na

Wetgever verplicht ons tot registreren

In het kader van de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens zijn wij verplicht hiervan administratie te voeren.

De fokkers die in onze fokkerslijst op deze website zijn geplaatst hebben hiervoor schriftelijk toestemming verleend.

Voor vragen kunt u zich ten allen tijde wenden tot de secretaris.