Gewichten Parelgrijze aangepast!

Parelgrijs van halle

Al in een eerder stadium werd er vanuit de ledenvergadering gevraagd om de 10 punten begrenzing van de Parelgrijs van Halle aan te passen.

De marge was met 250 gram erg klein wat voorheen 400 gram was. De Chinchillaclub heeft een verzoek hiertoe bij de standaardcommissie voorgelegd.

Vandaag kregen wij bericht dat de commissie dit verzoek heeft gehonoreerd. Vanaf 1 april 2022 wordt onderstaand de nieuwe gewichtstabel voor de Parelgrijs van Halle.

Gew. (kg)  1,75-1,90       >1,90-2,10       >2,10-2,50

Punten            8                       9                         10