Nieuw prijzenschema komend showseizoen

Op de laatst gehouden ALV is er een nieuw prijzenschema goedgekeurd. Beknopter van beschrijving en qua prijzengelden hoger. Bekijk hier het nieuwe prijzenschema ingaande vanaf seizoen 2018-2019. Nederlandse speciaalclub van Chinchilla, van Beveren, Zilvervos, Marter, Zwartgrannen en Parelgrijs van Halle fokkers Afgekort: Chinchillaclub Secretaris: E. Maas, Moutheuvellaan 3, 6365 AX Schinnen, Telefoon: 046-4435390/06-15034470 e-mail: info@chinchillaclub.nl website: www.chinchillaclub.nl Contributie € 12,50 p/jaar, IBAN: NL56INGB0003396049 t.n.v. Nederlandse Chinchilla Club Prijzenschema voor alle Nationale-, Provinciale- en Open tentoonstellingen Prijzenschema geldt voor: Groot Chinchilla, Van Beveren, Zilvervos, Marter, Klein…

Lees meer »

Keurmeesters scholing een succes

IMG_0310

Op 24 maart verwelkomde onze voorzitter alle aanwezigen in het clubgebouw van TKV te Tiel. Diverse fokkers hadden dieren meegebracht. Na een drietal presentaties die Eric voor zijn rekening nam werden de meegebrachte Groot en Klein Chinchilla’s en Zilvervossen gekeurd op specifieke onderdelen.

Lees meer »

Het programma op 24 maart

rozet-chinchilla

In dit bericht het programma van 24 maart aanstaande. Centraal staat de vraag: Hoe gaan we om met de wijzigingen in de Pels? Aangezien er vanaf 1 maart een definitieve wijziging ingaat aangaande de pelslengte bij de Groot-en Klein Chinchilla en de Zilvervos rijst de vraag hoe gaan we ermee om?

Lees meer »